Licența utilizatorului final și acordul de membru

Licența utilizatorului final și acordul de membru

TREBUIE SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE ULTERIOARE ÎNAINTE DE A UTILIZA FLAT PYRAMID SITE-ULUI SI / SAU ORICE ALTE SERVICII OFERITE PRIN ACEST WEBSITE SAU WEB-URI AFILIATE. ACESTE ACORDURI PRIVIND UTILIZAREA FLAT PYRAMID WEBSITE, SISTEMUL ȘI LICENȚA PRODUSELOR. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE TERMENI ȘI CONDIȚII NU TREBUIE SĂ UTILIZAȚI FLATPYRAMID WEB SITE. PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB, FĂRĂ A ACCESA, DOWNLOADING, UPLOADING SAU ALTFEL, ACCEPTAȚI CÂND CITIȚI ACESTE TERMENI ȘI CONDIȚII, ÎNȚELEGEȚI-L ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ ÎȚI ÎNȚELEGEȚI.

FLAT PYRAMID FINAL ACORD DE LICENȚĂ UTILIZATOR

ACORDUL DE LICENȚĂ A UTILIZATORULUI FINAL (acest "Acord") este încheiat între FLATPYRAMID („Companie”) și oricine sau entitate juridică care descarcă, încarcă sau folosește oricare dintre fișierele acestui sistem și ale site-ului web (Utilizator și „Utilizatori” colectiv).

Pentru o considerație bună și valoroasă, a cărei primire și suficiență este recunoscută și care intenționează să fie obligatorie din punct de vedere juridic, Societatea și Utilizatorul sunt de acord după cum urmează:

1. DEFINIȚII.

1.1. „Conținut” se referă la orice material publicat la Companie, inclusiv, dar fără a se limita la fișiere de sârmă, modele, texturi, baze de date, desene, plug-in-uri, jocuri video, modificări de jocuri video, fișiere de mișcare, colecții, pachete, materiale, scripturi, forme, skin-uri UI personalizate, tutoriale, întrebări frecvente, cuvinte, muzică, filme, imagini și software.

1.2. „Redevență gratuită” se referă la o taxă de utilizare unică, diferențiată de o taxă de drepturi recurente.

1.3. „De vânzare” include tot conținutul care necesită achiziționarea de drepturi de licență, diferențiat de conținutul disponibil pentru descărcare gratuită.

1. 4. „Vânzare valabilă” se referă la o vânzare a drepturilor de licență asupra conținutului sau a altor proprietăți prin intermediul Companiei. Conținutul de vânzare prin Companie care este returnat nu este un exemplu de vânzare valabilă.

1.5 „Vânzări” se referă la prețul (prețurile) de vânzare plătit (e) pentru Produsul (produsele) licențiat (e) vândut (e) sau licențiat (e) de către Companie. Reducerile din veniturile din vânzări se vor face pentru reduceri, rambursări, reduceri de la dealeri sau distribuitori și alte produse similare. Nici impozitele pe vânzări, nici impozitele pe venit sau altele asemenea nu vor fi incluse în vânzări.

1.6. „Produse licențiate” se referă la orice conținut digital care include fișiere computerizate, programe, software, jocuri, obiecte bidimensionale și tridimensionale, imagini, modele wireframe, date de captare a mișcării, texturi, baze de date, desene și alte subiecte legate de acestea în configurație și care sunt autorizate Companiei de către Licențiator și sunt supuse termenilor și condițiilor prezentului Acord.

1.7 „Proprietate intelectuală licențiată” înseamnă toate brevetele, mărcile comerciale, drepturile de autor, secretele comerciale, drepturile de îmbrăcăminte comercială, denumirile comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală și alte drepturi, care se referă sau fac parte din Produsele licențiate.

1.8 „Vânzătorul” se referă la oricine sau persoană juridică care încarcă Conținut sau vinde Conținut prin intermediul site-ului sau al sistemului Companiei.

1.9 „Clientul” se referă la oricine sau persoană juridică care cumpără conținut prin intermediul site-ului sau al sistemului Companiei.

1.10 „Membru” se referă la oricine creează un cont de membru la Companie. Un membru poate fi fie un vânzător, fie un client.

2. REPREZENTĂRI ȘI GARANȚII

2.1. Compania vă garantează că, din câte știe, datele digitale care conțin Conținutul nu încalcă drepturile, inclusiv drepturile de brevet, drepturi de autor și secret comercial ale unei terțe părți, și nici datele digitale și Conținutul nu au fost copiate sau însușite în mod ilegal din datele digitale deținute de orice terță parte; cu condiția, totuși, că Compania nu face nicio reprezentare sau garanție cu privire la încălcarea drepturilor unei terțe părți asupra oricărei imagini, mărci comerciale, lucrări de autor sau obiect descris de astfel de Conținut.

2.2. Vânzătorul declară și garantează că: (a) Conținutul este opera dvs. originală și nu conține materiale protejate prin drepturi de autor de care nu sunteți proprietar exclusiv, incluzând, dar fără a se limita la: drepturi de muzică și / sau sincronizare, imagini (în mișcare sau totuși), de orice fel, scrieri de orice fel și autorizații / eliberări model; (b) aveți dreptul și puterea deplină de a încheia și de a efectua acest acord și ați obținut toate consimțământurile terților necesare pentru a încheia acest acord; (c) conținutul nu încalcă și nu va încălca drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretul comercial sau alte drepturi de proprietate ale terților, drepturile de publicitate sau de confidențialitate sau drepturile morale; (d) Conținutul nu încalcă și nu va încălca nicio lege, statut, ordonanță sau regulament; (e) Conținutul nu este și nu va fi defăimător, calomniant, pornografic, obscen sau evocator al urii rasiale de orice fel; (f) Conținutul nu conține și nu va conține niciun virus sau alte rutine de programare care să afecteze în mod dăunător sistemele sau datele computerului; (g) declară și garantează că nicio altă licență referitoare la produse licențiate sau proprietate intelectuală licențiată nu a fost acordată altei persoane sau entități care ar contrazice, invalida sau constitui o încălcare a licenței; și nicio altă licență nu va fi acordată unei terțe părți pe durata termenului prezentului document (h) toate afirmațiile de fapt pe care ni le-ați făcut și pe care ni le veți face sunt adevărate și complete; (i) Conținutul nu este defect sau inutilizabil.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

3.1 Vânzătorul reprezintă și garantează că: (a) Vânzătorul este singurul proprietar, gratuit și clar, al tuturor proprietății intelectuale licențiate și al produselor licențiate; (b) toate drepturile vânzătorilor în și la proprietatea intelectuală licențiată sunt valabile și executorii; (c) drepturile și licențele acordate Companiei în temeiul prezentului Contract produselor licențiate și proprietății intelectuale licențiate nu vor fi, atunci când vor fi utilizate sau exploatate de către companie așa cum este permis în temeiul prezentului acord, să încalce, să încalce sau să interfereze cu orice proprietate intelectuală sau alt drept a oricărei alte persoane sau entități.

3.2 Cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un acord separat, nimic din prezentul acord nu constituie un transfer de proprietate asupra proprietății intelectuale licențiate de către vânzător. subvenții Vanzator companie o licență perpetuă, irevocabilă, fără redevență transferabile, la nivel mondial sub interesul vânzătorului în Licentiat de proprietate intelectuală, cu dreptul de a acorda sublicențe, pentru a face, au făcut, utilizarea, vinde, oferta de a vinde, de import, copiați, distribuiți și modificați orice materiale sau procese care au legătură cu domeniul de aplicare al oricărui proiect.

3.3 Ca un pact în curs de desfășurare în temeiul prezentului acord, Vânzătorul va informa imediat Compania cu privire la: (a) orice încălcare sau presupusă încălcare a oricărei proprietăți intelectuale licențiate; și (b) orice reclamație, proces sau amenințare care poate afecta orice Produs (e) Licențiat (e) sau drepturile Companiei în temeiul acestuia.

4. PROPRIETATE

Proprietatea produselor licentiate ramane in proprietatea Vanzatorului. Proprietatea asupra modificărilor și / sau a lucrărilor derivate ale Produselor licențiate, elaborată în conformitate cu secțiunea 3 de mai sus, va fi învestită în Societate. La cererea Companiei, Vânzătorul va executa sau va determina executarea tuturor atribuțiilor și a altor instrumente și documente pe care Compania le consideră necesare sau adecvate pentru a realiza intenția prezentului Contract.

5. CONFIDENȚIALITATE.

Fiecare parte este de acord: (i) să respecte confidențialitatea completă cu privire la informațiile confidențiale ale celeilalte părți (sau a oricărei părți ale acestora), fără a permite divulgarea sau permisiunea unei terțe părți sau a unei entități, fără permisiunea scrisă prealabilă a celeilalte părți; (ii) să nu utilizeze informațiile confidențiale ale celeilalte părți (sau orice parte a acestora), cu excepția cazului în care este necesar pentru îndeplinirea oricăror obligații în temeiul prezentului acord; și (iii) să se asigure că oricare dintre angajații săi care primesc acces la informațiile confidențiale ale celeilalte părți sunt informați cu privire la natura confidențială și proprietară a acestora, li se interzice copierea, utilizarea sau divulgarea acestor informații confidențiale, cu excepția cazului în care este necesar pentru îndeplinirea oricăror obligații prevăzute prezentul Acord și sunt obligați de obligații de nedivulgare și utilizare limitată cel puțin la fel de stricte ca cele conținute aici.

Fără a limita cele menționate anterior, fiecare parte se angajează să recurgă la procedurile de informare confidențială ale celeilalte părți care nu sunt mai puțin restrictive decât procedurile utilizate de aceasta pentru a-și proteja propriile informații confidențiale și de proprietate cu sensibilitate similară (și că, în nici un caz, acestea nu sunt mai puțin restrictive decât procedurile rezonabile).

Dacă o parte este invitată să dezvăluie informații confidențiale ale celeilalte părți în temeiul oricărei ordonanțe judiciare sau guvernamentale, acea parte nu va dezvălui informațiile confidențiale fără a da mai întâi celeilalte părți o notificare scrisă privind cererea și o posibilitate suficientă de a contesta ordinul.

Obligațiile respective ale părților în temeiul prezentei directive Articolul 5. va supraviețui oricărei expirări sau încetări a prezentului acord pentru cea mai lungă perioadă permisă de legea aplicabilă.

6. RENUNȚA.

SITE-UL ESTE FURNIZAT DE COMPANIE „CA ATARE” ȘI CU TOATE DIFECTURILE. COMPANIA ȘI FILIALELE ȘI AFILIAȚIILE NU FACE NICI O REPREZENTARE SAU GARANȚIE DE NICIUN TIP, FIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ CU PRIVIRE LA SITE, CONȚINUTUL SĂU, FORUMUL SĂU SAU FUNCȚIONAREA SĂU. COMPANIA DECLARĂ SPECIAL CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI ESTE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. COMPANIA ȘI FILIALELE LUI ȘI AFILIAȚI DECLINĂ ORICE GARANȚIE PRIVIND FUNCȚIONAREA SITE-ULUI, EXACTITATEA SAU OPORTUNITATEA SITE-ULUI, CONȚINUTUL SAU INFORMAȚIILE SAU MATERIALELE CONȚINUTE ÎN ACEASTA, ORICE GARANȚIE PE SITE-UL SAU INFORMAȚIILE SAU CONȚINUTUL MATERIALELE CONȚINUTE ÎN CARE SUNT FĂRĂ ERORI, VIRUSURI SAU ALTE COMPONENTE CARE POATE INFECTA, HĂRȚI SAU PROVOCA DETERIORAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCULATOR SAU ORICE ALTĂ PROPRIETATE. COMPANIA ȘI FILIALELE ȘI AFILIAȚIILE NU FĂRĂ GARANȚII, REPREZENTĂRI SAU GARANȚII PRIVIND EXACTITATEA, VERITATEA SAU FIABILITATEA ORICEI INFORMAȚII POSTATE.

7. POLITICA COPYRIGHT.

Compania este deosebit de îngrijorată de încălcarea drepturilor de autor. Deoarece piața noastră se bazează pe remunerarea deținătorilor drepturilor de autor, respectăm toate legile drepturilor de autor din Statele Unite și la nivel internațional. Ne așteptăm ca Utilizatorii Site-ului să respecte drepturile de autor ale celorlalți. Este o încălcare a Condițiilor de utilizare pentru un utilizator să posteze materiale care încalcă drepturile de autor ale altor persoane. Utilizatorii care încarcă sau trimit conținut companiei au garantat că sunt deținătorii drepturilor de autor sau agenți autorizați ai deținătorilor drepturilor de autor pentru tot conținutul încărcat sau trimis.

Compania va rezilia conturile Utilizatorilor în circumstanțe corespunzătoare care vor publica materiale pe care Compania are motive să creadă că le încalcă drepturile de autor ale altora.

Compania va reține orice venit datorat unui vânzător pentru vânzarea de conținut în cazul în care orice conținut are drepturi de autor contestate. Deținătorul legitim al drepturilor de autor, odată determinat, va fi compensat cu venitul reținut. Pentru a vedea exact ce este legea drepturilor de autor și pentru a obține răspunsuri la întrebările frecvente, vizitați:

http://www.copyright.gov

Puteți să contactați direct compania pentru a raporta o presupusă încălcare a drepturilor de autor, dacă sunteți proprietarul drepturilor de autor sau reprezentantul autorizat al unui deținător de drepturi de autor. Trebuie să furnizați o notificare scrisă privind încălcarea care conține următoarele informații:

1. Semnătura fizică sau electronică a proprietarului drepturilor de autor sau a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de autor.

2. Informațiile dvs. de contact - Numele, numărul de telefon, adresa și adresa de e-mail.

3. O descriere și identificarea operei cu drepturi de autor despre care se pretinde că a fost încălcată. Inclusiv locația sau locațiile sale pe site.

4. O afirmație conform căreia aveți convingerea că folosirea materialului în modul în care se plânge nu este autorizat de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege.

5. O declarație a dvs. conform căreia credeți cu bună credință că utilizarea materialului presupus a fi încălcat nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul proprietarului drepturilor de autor sau de lege.

6. O declarație a Dvs. că informațiile pe care le-ați furnizat sunt exacte și, sub sancțiunea pedepsei, că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

Toate informațiile enumerate mai sus sunt necesare pentru ca Compania să vă poată procesa reclamația.

Consultați și ANUNȚ CU ACTUL DREPTULUI DE DREPT DE AUTOR AL MILENIULUI DIGITAL („DMCA”).

8. ÎNCHEIEREA

Compania sau Utilizatorul poate rezilia prezentul Contract pentru orice motiv sau fără niciun motiv, furnizând celeilalte părți o notificare scrisă de reziliere. Încetarea prezentului acord pune capăt drepturilor de acordare a licențelor respective ale părților, dar nu anulează nicio subvenție de licență existentă.

8.1 Dispozițiile din Articolul 1. ( „Definiții“), Articolul 2. ("Reprezentări și garanții"), Articolul 3. („Drepturi de proprietate intelectuală”), articolul 4. („Proprietate”), Articolul 5. ( „Confidențialitatea“), Articolul 9. ( „Despăgubiri“), Articolul 10. ("Dispoziții diverse") și acest lucru Secțiunea 8.1 va supraviețui expirării sau încetării prezentului acord din orice motiv. Restul prevederilor vor supraviețui în măsura necesară pentru orice acord de licență supraviețuitor.

9. DESPĂGUBIRI

Utilizatorul este de acord să despăgubească și să mențină Compania și clienții săi inofensivi pentru orice daune și costuri, inclusiv onorarii rezonabile de avocat, rezultate din sau legate de încălcarea de către Utilizator a declarațiilor și garanțiilor descrise în această secțiune. Vânzătorul este de acord să ne execute și să ne livreze documente, la cererea noastră rezonabilă, care să demonstreze sau să ne efectueze drepturile în temeiul prezentului acord.

10. DISPOZIȚII DIVERSE

10.1 Notificări. O notificare în temeiul prezentului acord nu este suficientă decât dacă este: (i) în scris; (ii) adresată utilizând informațiile de contact enumerate mai jos pentru partea căreia i se transmite notificarea (sau folosind informațiile de contact actualizate pe care acea parte le-a specificat printr-o notificare scrisă în conformitate cu prezenta secțiune); și (iii) trimis prin e-mail, livrare manuală, transmisie de fax, poștă recomandată sau certificată (se solicită chitanță de retur) sau serviciu de livrare expres de renume, cu funcții de urmărire (cum ar fi Federal Express).

FlatPyramid

c / o Serviciul Clienți

2711 N.Sepulveda #233

Manhattan Beach, CA 90266 SUA.

E-mail: [e-mail protejat]

Numărul de fax: 310-697-3774

Orice astfel de comunicare va fi considerată a fi efectivă în cazul primirii reale sau (b) în cazul în care este trimisă de serviciul expres de livrare, în ziua următoare datei prezentate serviciului de livrare către cealaltă parte sau (c) dacă este trimisă prin transmiterea facsimilă confirmată, la data trimisă (sub rezerva confirmării primirii în formă completă, lizibilă).

10.2 Legătură profundă și încadrare. Utilizatorul este de acord să se abțină de la practica denumită în mod obișnuit „deep linking” prin care utilizați conținutul Flat Pyramid cu orice alt site web prin conectare activă sau extragere de date. Vi se permite să vizualizați site-ul numai în forma sa completă de prezentare și nu puteți „încadra” site-ul.

10.3 Relația părților. Fiecare parte este un contractant independent al celeilalte părți. Nimic din prezentul acord nu creează un parteneriat, o asociere în participație, o agenție sau o relație similară între părți.

10.4 Legea aplicabilă; Consimțământul jurisdicției.Acest acord va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile statului California și legile Statelor Unite ale Americii, fără a face referire la nicio regulă de alegere a legii. Instanțele din sau din statul California vor avea jurisdicție neexclusivă asupra oricăror litigii prezentate și fiecare parte se supune irevocabil jurisdicției acestor instanțe. Fiecare parte renunță la orice obiecții pe care le poate avea acum sau în viitor cu privire la jurisdicția acelor instanțe și, de asemenea, renunță la orice pretenție pe care o poate avea acum sau în viitor că litigiile introduse în aceste instanțe au fost aduse într-un forum incomod. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind vânzarea internațională de bunuri nu se va aplica prezentului acord sau oricărei tranzacții între orice parte în conformitate cu prezentul acord. Părțile au selectat limba engleză pentru a defini, guverna și interpreta drepturile și obligațiile lor în temeiul prezentului acord.

10.5 Întregul acord. Prezentul acord (inclusiv orice apendice și declarații de muncă) stabilește întregul acord al părților cu privire la obiectul său și înlocuiește toate acordurile, negocierile, declarațiile și promisiunile anterioare cu privire la obiectul său.

Alocarea 10.6. Niciuna dintre părți nu poate atribui niciun drept sau obligație în temeiul prezentului acord, decât dacă a obținut consimțământul prealabil și scris al celeilalte părți asupra cesiunii; prevăzut că nu este necesar nici un consimțământ al Utilizatorului cu privire la orice astfel de cesiune sau transfer de către Companie unui Afiliat al Companiei. Prezentul acord este obligatoriu și se acordă în beneficiul părților și al succesorilor lor autorizați și al atribuirilor.

Acordul 10.7 este supus schimbării. Compania își rezervă dreptul de a modifica termenii acestui contract cu sau fără notificare în orice moment. Compania își rezervă dreptul de a modifica, revizui sau întrerupe site-ul său web sau orice alte caracteristici ale funcționalității sau serviciilor furnizate ca parte a sau în legătură cu site-ul Web sau cu Contractul, fără notificare prealabilă.

10.8 Dispoziții neexecutabile. Dacă o instanță de jurisdicție competentă consideră că nicio dispoziție a prezentului acord nu este aplicabilă, celelalte dispoziții vor rămâne în vigoare și efect. Dacă este permis din punct de vedere legal, dispoziția inexecutabilă va fi înlocuită cu o dispoziție executorie care, cât mai aproape posibil, dă efect intenției părților.

10.9 Excepții. Renunțarea la drepturi în temeiul prezentului acord nu va fi eficientă decât dacă este scrisă și semnată de un reprezentant autorizat al părții care renunță la drepturi.

10.10 Transmisiile necorespunzătoare. Utilizatorilor le este interzis să posteze sau să transmită pe site-ul companiei orice scrisori în lanț sau „spam” nesolicitate sau orice material amenințător, hărțuitor, calomniant, fals, defăimător, ofensator, obscen sau pornografic sau alt material care ar încălca orice lege aplicabilă sau reglementare, incluzând, dar nelimitându-se la orice legi sau reglementări federale sau de stat care reglementează oportunități egale de angajare. Cu toate acestea, dacă apar astfel de comunicări, Compania nu va avea nicio răspundere legată de conținutul acestor comunicări. Nu aveți dreptul să postați sau să transmiteți site-ului web al companiei niciun fel de publicitate, sondaje, materiale promoționale, concursuri sau orice alte solicitări comerciale sau necomerciale. Utilizatorilor li se interzice, de asemenea, să se identifice cu orice persoană juridică sau entitate. Conturile de membru trebuie deschise folosind nume reale sau entități și alte informații solicitate.

10.11. FeedBack utilizator. Cu excepția informațiilor personale, a oricăror informații primite de Companie prin intermediul forumurilor site-ului web ale Companiei sau transmise sau furnizate Companiei prin orice alte mijloace, inclusiv orice feedback, cum ar fi întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea („Feedback utilizator”), acest feedback utilizator va fi considerat a fi neconfidențial și non-proprietar. Compania nu va avea nicio obligație de niciun fel în ceea ce privește un astfel de feedback al utilizatorilor și va fi liberă să reproducă, să utilizeze, să dezvăluie, să modifice, să afișeze și să distribuie feedbackul utilizatorului către alții fără a se limita la restricții. Prin transmiterea unui astfel de feedback utilizatorului către Companie, se consideră că acordați Companiei o licență perpetuă, mondială, fără redevențe, irevocabilă, neexclusivă (cu drepturi de sublicență) pentru a utiliza orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în un astfel de feedback al utilizatorilor pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care încorporează un astfel de feedback al utilizatorului.

10.12. Aspect și proiectare. Aspectul, designul, aspectul site-ului este proprietatea companiei. Elementele site-ului Companiei, inclusiv dar fără a se limita la logo-uri, imagini, sunete și grafică sunt protejate de mărci comerciale, drepturi de autor și alte legi și nu pot fi copiate sau imitate decât dacă este specificat în mod specific.

FLATPYRAMID ACORDUL DE MEMBRU

I. Acordarea licenței de la vânzător la FLATPYRAMID.

Pentru orice Vanzator care ofera FlatPyramid cu orice tip de conținut pentru distribuirea sau vânzarea gratuită, se aplică următorii termeni:

Vânzătorul le acordă FlatPyramid și oricare dintre proprietățile și portalurile sale web, partenerii și afiliații și prin actul de a furniza conținut către FlatPyramid, acordați o licență neexclusivă, la nivel mondial, fără redevență, pentru:

(a) să reproducă, să convertească fișierele, să stabilească prețurile, să vândă și să distribuie veniturile nete din orice vânzare, integral sau parțial, în numele meu; precum și pentru a efectua public, a afișa public, a efectua sau a transmite digital în scopuri promoționale și comerciale;

(b) să publice, să comercializeze, să distribuie, să vândă, să traducă, să convertească, să transfere și să sublicenceze, fie că sunt grupate, fie nu FlatPyramid produse, proprietăți web sau servicii, toate produsele licente și proprietatea intelectuală licențiată;

c) să creeze și să utilizeze eșantioane ale conținutului exclusiv în scopul de a demonstra sau de a promova produsele sau serviciile dvs. sau cele ale acestora FlatPyramid;

(d) să creeze lucrări derivate, să convertească sau să modifice produsele licențiate;

(e) să utilizeze orice Proprietate Intelectuală Licențiată încorporată în Conținut în legătură cu materialul Vânzătorului; și

(f) utilizați numele și asemănarea oricăror persoane sau entități reprezentate în conținut numai în legătură cu materialul Vânzătorului.

1. Proprietate. Vă păstrați dreptul de proprietate asupra drepturilor de autor și a tuturor celorlalte drepturi din conținutul dvs., sub rezerva drepturilor ne-exclusive acordate FlatPyramid în baza acestui acord. Sunteți liber să acordați drepturi similare celorlalte produse licentiate în timpul și după încheierea acestui acord, cu condiția ca aceste licențe să nu contravină drepturilor acordate FlatPyramid În cele ce urmează.

2. Rezilierea. Acordul de licență conținut în acest acord poate fi reziliat folosind indicațiile din secțiunea 8 (clauza de reziliere) de mai sus. FlatPyramid își rezervă dreptul de a rezilia prezentul acord în orice moment și fără notificare în cazul în care orice conținut prezentat încalcă reprezentările și garanțiile de la secțiunea 8 (Reprezentări și garanții) de mai sus.

3. Modificarea și determinarea conținutului. FlatPyramid sau Vânzătorul poate modifica, converti, traduce sau șterge conținutul trimis FlatPyramidsite-ul web ca parte a întreținerii generale a unui astfel de cont de vânzător sau din orice motiv. În cazul în care conținutul vânzătorului este eliminat din FlatPyramidsite-urile web / portalurile, FlatPyramid nu va fi responsabil pentru eliminarea conținutului Vânzătorului de pe alte site-uri plasate acolo în scopuri de vânzare sau de promovare de către FlatPyramid sau partenerii săi de marketing / afiliați / promoționali. FlatPyramid poate categoriile de conținut care sunt trimise de către vânzător și îl pot pune la dispoziție în alte formate de fișiere de vânzare FlatPyramidsite-ul web sau pe oricare dintre proprietățile sale web sau portalurile externe, partenerii și site-urile afiliate. În cazul unei erori de bună credință la manipularea, distribuirea, conversia, traducerea, vânzarea sau clasificarea produselor licențiate de vânzător sau a proprietății intelectuale licențiate de către FlatPyramid, Vânzătorii unică și exclusivă remediu va fi pentru FlatPyramid să ia toate măsurile rezonabile pentru a corecta prompt eroarea de îndată ce a fost notificată sau a luat cunoștință de eroare.

4. Plăți de redevențe și comision. Vânzătorul va avea dreptul să primească o redevență egală cu cincizeci și cinci la sută (55%) din veniturile din vânzări ale produselor licențiate de vânzători colectate de FlatPyramid sub forma plăților efectuate prin cec / Paypal sau prin orice altă metodă distribuită cel puțin la fel de des ca și trimestrial. FlatPyramid va avea dreptul la un comision în valoare de patruzeci și cinci la sută (45%) pe care îl va deduce la primire. FlatPyramid poate să pună în aplicare în orice moment un program prin care Vânzătorul primește mai mult sau mai puțin decât 55%, caz în care plățile redevente vor reflecta aceste sume. Vânzătorul autorizează acest lucru FlatPyramid să colecteze și să distribuie astfel de redevențe și comisioane.

5. Rambursare. Din când în când, tranzacțiile de compensare au loc prin serviciile de procesare a cardurilor de credit ale comerciantului sau prin PayPal. FlatPyramid nu are niciun control asupra acestui eveniment care are ca rezultat inversarea sumelor plătite pentru un Produs Licențiat de Vânzători din orice motiv. În cazul unei compensări, FlatPyramid va încerca să conteste aceste tranzacții cu serviciile Merchant sau PayPal. FlatPyramid nu oferă nicio garanție că va avea succes. Contul vânzătorului va fi ajustat imediat cu valoarea inversării rambursării. În cazul în care vânzătorului i s-a plătit deja un comision pentru produsele licențiate de vânzători implicate în tranzacția de rambursare, atunci FlatPyramid va solicita restituirea imediată din partea Vânzătorului pentru comisioanele plătite sau va fi perceput un debit în contul vânzătorilor și va fi dedus din plățile viitoare datorate de către Vânzător. Dacă vânzătorul își închide contul FlatPyramid înainte ca contul să devină actual sau să ramburseze comisioanele plătite, atunci FlatPyramid va fi forțat să utilizeze toate mijloacele necesare pentru a recupera sumele datorate FlatPyramid de către Vânzător, inclusiv colecții și acțiuni legale împotriva vânzătorului.

6. Securitate. Datorită naturii în continuă schimbare a protecției de securitate pe internet, nimeni nu poate securiza complet datele publicate online. Astfel, nu este posibil pentru FlatPyramid pentru a garanta pe deplin protecția conținutului Vânzătorului publicat pe site de furturi potențiale sau hackeri. In orice caz, FlatPyramid ia această problemă foarte serios și au pus în aplicare mai multe măsuri de contracarare și configurații de securitate pentru a proteja conținutul vânzătorului, inclusiv modelele 3D prezentate în vizualizatorul / playerul WebGL 3D. FlatPyramid va continua să încerce tot ce este mai bun pentru a se asigura că conținutul și datele vânzătorului sunt sigure. Ca parte a efortului său de securitate FlatPyramid nu stochează informații despre cărțile de credit ale vânzătorilor sau clienților.

II. ACORD DE LICENȚĂ ÎNTRE VÂNZĂTOR ȘI CLIENT.

Acordarea licenței și a drepturilor:

Pentru orice transmitere de conținut de la un vânzător către un client, dacă transmisia a fost rezultatul unei licențe sau a unei descărcări gratuite, se aplică următorii termeni, cu excepția cazului în care sunt specificate termeni restrictivi în descrierea textului conținutului:

1. Proprietate. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres printr-un acord separat, vânzătorul păstrează, sub rezerva acordului de licență dintre vânzător și FlatPyramid, drepturile de autor asupra conținutului cumpărat sau descărcat de orice parte 3rd prin Flat Pyramid.

2. Licență valabilă. Orice drepturi de licență referitoare la conținut pentru vânzare prin intermediul FlatPyramid sunt condiționate de transferul de bani de la partea 3rd către vânzător. Toate drepturile de licență se termină imediat și fără notificare în cazul în care o vânzare este inversată din orice motiv.

3. Drepturile acordate. Vânzătorul acordă o licență neexclusivă, netransferabilă, la nivel mondial, fără redevență, părții 3rd care achiziționează drepturi de licență la conținut prin intermediul unei vânzări valabile sau descărcări de conținut disponibil în mod gratuit de către Vânzător. Licența acordată va permite părții 3rd să: execute în mod public, să afișeze public și să execute digital respectivul conținut.

4. Drepturile nu sunt acordate. În lipsa acordării în scris a unor drepturi mai mari decât cele cuprinse în paragraful 3 de mai sus, toate celelalte drepturi sau subdiviziuni ale drepturilor incluse în general în drepturile de autor și în mărcile comerciale sunt excluse din această licență.

5. Revânzare. Revânzarea sau redistribuirea de către terți a oricărui conținut obținut de la FlatPyramid, fie că este disponibilă spre vânzare sau disponibilă pentru descărcare, fie că este o parte a unei vânzări valabile sau nu, este interzisă în mod expres.

6. Conținutul returnat. În cazul în care o parte 3rd returnează orice conținut, fie că este achiziționat printr-o vânzare valabilă sau disponibil în mod gratuit pentru descărcare, toate drepturile de licență acordate în acest scop se termină, iar partea 3rd trebuie să distrugă imediat toate copiile conținute pe orice tip de suport sub controlul sau posesia partea 3rd.

III. UTILIZAREA EDITORIALĂ

Conținutul publicat și etichetat cu eticheta editorială poate fi utilizat numai într-o manieră editorială, referitoare la evenimente care sunt de știri sau de interes public și nu pot fi utilizate pentru orice utilizare comercială, promoțională, publicitară sau comercială. Proprietatea intelectuală descrisă în modelul 3D, inclusiv marca „Brand Name”, nu este afiliată sau aprobată de deținătorii drepturilor inițiale. Produsele model 3d nu pot fi utilizate pe niciun articol / produs pentru revânzare, cum ar fi un joc video sau un tricou. Produsul model 3D nu poate fi utilizat ca parte a panoului publicitar, expoziției comerciale sau afișajului expozițional. De asemenea, acestea nu pot fi utilizate în niciun fel defăimător, calomniant sau în alt mod ilegal, fie direct, fie în context sau în juxtapunere cu subiect specific. Materialul nu poate fi încorporat într-o siglă, marcă comercială sau marcă de serviciu. De exemplu, nu puteți utiliza conținut editorial pentru a crea un design de logo. De asemenea, materialul nu poate fi utilizat în niciun scop comercial, fără legătură cu știrile.

Cu toate acestea, în anumite cazuri foarte limitate, altfel puteți avea drepturi la IP în conținut numit Editorial. De exemplu, puteți fi agenția de publicitate pentru un proprietar al mărcii / IP sau puteți fi cumpărătorul propriu-zis al mărcii / IP. În acest caz, puteți utiliza conținutul editorial comercial, presupunând că aveți drepturi de autor prin alte mijloace. Dar, trebuie să aveți toate drepturile de proprietate intelectuală necesare din IP în conținut și acest lucru este, de obicei, numai în cazul unui vânzător de brand / IP proprietar sau pentru un proprietar de brand / IP în sine. De regulă, dacă vă întrebați dacă aveți aceste drepturi, nu faceți asta. Acesta este de obicei foarte clar stabilit într-un contract. Ponderea și riscul de a confirma aceste drepturi revin fiecărui utilizator în mod individual dacă se îndepărtează de restricțiile privind utilizarea editorială.